Добре дошли в Логопедичен център ЕЛБО!
C какво ще ви помогнем?
Icon
Прочети повече
Ние ще помогнем, ако:
 • детето Ви е на 2г. 6м. и още не говори;
 • детето Ви е на 3г. и говори малко и неясно, или проявява неразбиране на езика;
 • детето Ви говори аграматично (греши или пропуска предлози, размества или пропуска думи от изречението);
 • детето Ви има трудности в произношението на един или група звукове;
 • гласът на детето Ви е дрезгав или глъхнещ;
 • детето Ви заеква или има трудности в говоренето с равномерен ритъм, темп и плавност;
 • детето Ви има неправилна захапка и/или лоша позиция на езика и проявява проблеми с дъвкането, гълтането и пиенето;
 • детето Ви се затруднява да усвои четенето, писането или смятането;
 • детето Ви не проявява интерес към общуването и заобикалящата среда;
 • детето Ви има свръхактивно, импулсивно и невнимателно поведение, което се отразява на общуването и/или успеваемостта в училище;
 • детето Ви се затруднява и обърква при изпълнението на последователни действия, конструктивни и графични задачи или показва силно специфични особености в сензориката;
 • имате съмнения, че детето Ви изостава в развитието си.
Посъветвайте се за всичко, което Ви тревожи и интересува относно езиковото, говорното и познавателното развитие на детето Ви!
На кого ще сме полезни?
Icon
Прочети повече
Ние работим с:
 • бебета и техните родители за профилактика и превенция на комуникативни нарушения и за стимулиране на комуникативното и познавателното развитие чрез укрепване на връзката дете-родител и създаване на умения за партньорство и подражание;
 • деца от 1 до 3г. и техните семейства с цел превенция на изоставането в комуникативното и познавателното развитие и ранна интервенция при нарушения;
 • деца в предучилищна възраст (3-7г.) за профилактика на езиково изоставане и говорни нарушения и индивидуална или групова терапия на нарушенията;
 • деца в училищна възраст (7-18г.) за преодоляване на трудностите в усвояването на четенето, писането и смятането и/или комуникацията.
Вижте какво предлагаме!
Icon
Прочети повече
Ние предлагаме:
 • консултации на лица с комуникативни нарушения и техните семейства;
 • консултиране на родители по въпросите на езиковото, говорното и цялостното комуникативно развитие;
 • диагностика на езикови и говорни нарушения при деца и възрастни;
 • индивидуална и групова логопедична терапия на деца и възрастни при всички видове комуникативни нарушения;
 • индивидуални и групови занимания за развитие на езика и говора на деца от 1 до 3г.;
 • занимателни ателиета за профилактика и превенция на нарушения в развитието на езика и говора;
 • индивидуални и групови занимания в помощ на деца със специални образователни потребности от предучилищна и начална училищна възраст;
 • училище за настоящи и бъдещи родители;
 • общуване чрез изкуство – арттерапия на деца с комуникативни нарушения и арт занимания на деца в група (в сътрудничество с детски психолог);
 • музикотерапия и логоритмика за деца с комуникативни нарушения и музикално-ритмични занимания за деца в група (в сътрудничество с музикотерапевт).
И още…