Училище за родители

bebeГрупа за бъдещи и млади родители

Теми:

  • Етапи на езиковото и говорното развитие на детето
  • Връзка между познавателното, двигателното и езиковото развитие
  • Храненето на детето и говорното развитие
  • Играта на децата
  • Стимулиране на езиковото и говорното развитие на детето 0-3г.
  • Стимулиране на познавателното и комуникативното развитие на детето 3-7г.
  • Подготовката на детето за училище

Групата е отворен тип и се формира при минимум двама желаещи. Темата се обявява в началото на седмицата на сайта в рубрика график на събитията и на информационното табло на центъра.

За повече информация и записвания: контакти